روﯾﺪاد آﯾﻨﺪه وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪ است که در روزهای ۸ و ۹ اسفند سال ۹۸، پنجمین دوره آن به مدت دو روز در مجموعه فرهنگی حجاب واقع در خیابان فاطمی تهران برگزار خواهد شد. این رویداد از دو بخش همایش و نمایشگاه تشکیل می‌شود که در دو روز پایانی هفته (پنج شنبه و جمعه) دایر خواهد بود. 

هدف از برپایی این رویداد معرفی و بررسی دستاورد‌های نوین حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر پایه محور‌های علمی است که توسط کمیته‌ی علمی این رویداد تعیین میگردد. همایش آینده وب و موبایل، همچون سال‌های گذشته، با ۲۰ سخنرانی و ۴ پنل تخصصی، محلی خواهد بود برای گردهم‌آیی علاقمندان و دست‌اندر‌کاران حوزه فناوری که علاوه بر آشنایی و شبکه‌سازی، در جریان آخرین دستاورد‌های علمی، فنی و اجرایی قرار گیرند.
برگزاری رویدادهایی از این دست، باعث نزدیکتر شدن دستاورد‌ها و توانمندی‌های فعالین داخلی با سطح جهانی آن شده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اطلاعات و فرهنگ عمومی ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺑﺎﻋﺚ ارتقاء ﻓﻀﺎی رقابتی ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه در ایران و همچنین در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

همایش آینده وب و موبایل

محور‌های تخصصی رویداد، پس از مشاوره با صاحب‌نظران حوزه‌های تکنولوژی کشور انتخاب شده‌اند که به بررسی موضوعات و گرایش‌های روز دنیای فناوری، به ویژه وب و موبایل می‌پردازند. از دیگر اهداف این رویداد به ﻧﻤﺎﯾﺶ گذاشتن دستاوردهای سالیان گذشته و ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪازهای آﯾﻨﺪه در حوزه  تکنولوژی اﺳﺖ تا اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ بهره‌گیری از مطالب ارائه شده در این رویداد، ﻧﺮم اﻓﺰار، ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﮔﺠﺖ‌ﻫﺎی استاندارد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ. محورهای همایش با مشورت متخصصان و به گونه‌ای انتخاب شده است که نه تنها دارای بار علمی باشد، بلکه بتواند راه‌حل‌های استاندارد برای مسایل روز ارائه کنند. سخنرانان نیز بر اساس همین دیدگاه از میان متخصصانی انتخاب شده‌اند که علاوه بر دانش فنی دارای تجربه‌ی اجرایی بوده و از چند و چون اجرا و پیاده سازی ایده‌های آکادمیک آگاهی دارند.

نمایشگاه آینده وب و موبایل

رویداد پنجم آینده وب و موبایل برای نخستین بار میزبان صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مرتبط در قالب نمایشگاهی دو روزه خواهد بود. این نمایشگاه به صورت موازی با نمایشگاه در سالن نمایشگاهی مجموعه‌ی فرهنگی حجاب، از ساعت ۹ صبح الی ۵ عصر میزبان علاقمندان خواهد بود.
به منظور ارائه بهتر دستاوردهای علمی در حوزه فن‌آوری و فراهم آمدن زمینه مقایسه برای مخاطبین، تیم برگزاری تصمیم به دایر کردن نمایشگاهی در کنار همایش گرفت. این نمایشگاه سبب ارزیابی بهینه و کسب اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت و نیازهای روز بازار برای شرکت کنندگان خواهد شد.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، سازمان‌ها و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در حوزه تکنولوژی ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺣﻀﻮر پیدا خواهند کرد. ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی‌ﻫﺎی لازم جهت ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ و بازدیدکنندگان خارجی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و این امکان برای ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی خارجی ﮐﻪ تمایل ﺑﻪ توسعه بازار و یا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان دارﻧﺪ فراهم شده است تا ﺑﺎ رعایت ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر، ﺟﻬﺖ شرکت در اﯾﻦ نمایشگاه حضور به هم رسانند.

برای تهیه بلیت میتوانید از طریق www.fowm.ir/tickets اقدام به ثبت نام کنید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق وبسایت رویداد (www.fowm.ir) و یا صفحه مربوط به همایش در شبکه های اجتماعی (@fowm_ir) با ما در تماس باشید.

 

برای ثبت نام می‌توانید از کد تخفیف frontcast استفاده کنید.