به روز رسانی‌ها


آموزش تایپ اسکریپت

۴۱. استفاده از Decoratorها
۴۲. بررسی Decorator Factory
۴۳. مفاهیم پیشرفته در Decoratorها
۴۴. استفاده از Decoratorهای متعدد
۴۵. بررسی Decorator برای Property


آموزش React و Redux – دوره جامع

۱۹۷. بررسی به روز رسانی React 18
۱۹۸. تغییرات به روز رسانی
۱۹۹. بررسی useTransition
۲۰۰. بررسی useDeferredValue