آخرین ویدیوها

ساختمان داده و الگوریتم‌ها در جاوااسکریپت:

۵۹. چالش کوچک‌ترین المنت آرایه

۶۰. چالش بررسی اعداد زوج و فرد

۶۱. چالش اعداد به توان دو

۶۲. پیاده سازی الگوریتم Factorial

۶۳. بررسی الگوریتم‌های جست و جو

۶۴. پیاده سازی Linear Search

۶۵. پیاده سازی Binary Search

۶۶. بررسی الگوریتم Bubble Sort

 

آموزش NodeJS – دوره جامع:

۶۱. حذف یک پست

۶۲. پیاده سازی Routeهای قسمت کاربر

۶۳. توابع Controller کاربر

۶۴. اعتبارسنجی داده‌ها

۶۵. نصب و راه اندازی Mongoose

۶۶. بررسی Schema برای پست

۶۷. ذخیره داده‌ها در پایگاه داده

۶۸. دریافت و حذف پست

۶۹. بررسی Model کاربر

۷۰. پیاده سازی تابع Sign up

۷۱. توابع Login و لیست کاربران

 

دوره آموزش تایپ اسکریپت:

۳۱. ارث بری در کلاس‌ها

۳۲. استفاده از مقادیر Protected

۳۳. بررسی Getter

۳۴. تعیین Value با استفاده از Setter

۳۵. توابع Static

۳۶. بررسی کلاس‌های Abstract

۳۷. مقدار Private برای Constructor

۳۸. بررسی Interface در تایپ اسکریپت

۳۹. استفاده از Interface و Class

۴۰. جمع بندی مفاهیم شی‌گرایی